SZTUKA WYSTAWIENNICZA
Scenariusze wystaw i ekspozycji, oraz ich organizacja,
Projektowanie i wykonywanie eksponatów i elementów wystawienniczych
Nadzór wykonawczy przy realizacji wystaw i ekspozycji
Artystyczne kompozycje architektoniczne o charakterze wystawienniczym, lub pamiątkarskim
Projektowanie, realizacja i nadzór nad wystawami o charakterze specjalistycznym - dla osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niewidomych
Wystawy specjalnego przeznaczenia dla muzeów, ośrodków edukacji ekologicznej, parków narodowych, nadleśnictw, ośrodków informacji turystycznej
Wystawy przyrodnicze i przyrodniczo-kulturowe 
Makiety scenograficzne i rekwizyty na potrzeby teatru, filmu i telewizji      
Reklama - projektowanie i wykonywanie reklam - obróbka tworzyw sztucznych
MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW HORTYŃSKI
PRACOWNIA ARTYSTYCZNYCH FORM PRZESTRZENNYCH
OS. DYWIZJONU 303  19/52
31-872 KRAKÓW, POLSKA
TEL.     +48 12 6499 308
KOM.  +48 604 057 297
KONTAKT