PROJEKTOWANIE MODELOWE
Profesjonalne modele architektoniczne i rekonstrkcje wszelkiego typu obiektów historycznych i nowo projektowanych
Modele urbanistncze, modele elementów wystruju wnętrz (meble i przedmioty użytkowe)
Modele maszyn i urządzeń technicznych - specjalistyczne modele budowlane - modele techniczno-mechaniczne
Modele dydaktyczno-edukacyjne
Restytucja, naprawa i rekonstrukcja makier modeli zabytkowych lub uszkodzonych
MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW HORTYŃSKI
PRACOWNIA ARTYSTYCZNYCH FORM PRZESTRZENNYCH
OS. DYWIZJONU 303  19/52
31-872 KRAKÓW, POLSKA
TEL.     +48 12 6499 308
KOM.  +48 604 057 297
KONTAKT