PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
Projektowanie historyczno-artystyczne obiektów zabytkowych
Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
Adaptacje obiektów architektonicznych i budowli na inne cele
Nadzór wykonawczy

MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW HORTYŃSKI
PRACOWNIA ARTYSTYCZNYCH FORM PRZESTRZENNYCH
OS. DYWIZJONU 303  19/52
31-872 KRAKÓW, POLSKA
TEL.     +48 12 6499 308
KOM.  +48 604 057 297
KONTAKT