WYSTAWA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - MAPA PLASTYCZNA BABIEJ GÓRY
DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH  -  BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY W ZAWOI
MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW HORTYŃSKI
PRACOWNIA ARTYSTYCZNYCH FORM PRZESTRZENNYCH
OS. DYWIZJONU 303  19/52
31-872 KRAKÓW, POLSKA
TEL.     +48 12 649 93 08
KOM.  +48 604 057 297
KONTAKT